Hvem tilbyr
bisettelse/begravelse
i en Orbit kiste

Hvem tilbyr
bisettelse/begravelse
i en Orbit kiste

Hvordan kan man rekvirere en Orbit kiste til en bisettelse eller begravelse?

Orbit-kisten kan bestilles via ditt lokale begravelsesbyrå. Du må bare be om det. Du er også alltid velkommen til å kontakte vår kundeservice på post@orbitnorge.no så hjelper vi deg videre

Bisettelse

Med en Orbit reduseres bruken av trevirke med 80 %, noe som er nok for en effektiv kremering. Etter brenning er det igjen en redusert mengde av den fineste lysegrå asken. Tester har vist at kremasjonstiden i Orbit kan forkortes med opptil 14 minutter, noe som til slutt gir redusert energiforbruk og mindre røykgassutslipp.

Begravelse

Orbit er også egnet og godkjent for jordbegravelse. Kisten er helt fri for maling, lakk, kjemikalier og metall. Den brytes ned 100 % i jorda uten å etterlate spor. Statiske trykktester, slagtester og prøvebegravelser har vist at Orbit er like sterk som en tradisjonell trekiste – faktisk er lokket enda sterkere fordi platematerialet er mer fleksibelt.