Tekniske data

Tekniske data

80% mindre trevirke er nok til en effektiv kremering

Orbit-kisten brennes effektivt og raskere, uten at brennkvaliteten påvirkes – snarere tvert imot. Den unike luftige platekonstruksjonen tilfører nok oksygen i den innledende brennfasen. For kremasjoner utført i Orbit-kisten reduseres den totale brennetiden med nesten 10 minutter, sammenlignet med gjennomsnittet på 18 standard kremasjoner.

I august og september 2020 ble det utført 2 prøvekremasjoner med en avdød ved Ballerup Krematorium i Danmark. Her ble det funnet at Orbit-kisten generelt har lavere verdier på alle parametere. Brennetiden reduseres med gjennomsnittlig 8 minutter for de to kremasjonene.

Kremasjonsgjennomsnitt < 100 mg/Nm3 (Svoveldioksid SO2) er nede på 2,5. Dette er 22 lavere enn gjennomsnittet på 24 for 18 standardkremasjoner i varierende trekister.

Image

Ytterligere testing

En oppredd kiste ble lagt på lekter med støtter under hver endegavl, slik at det er et fritt spenn på 200 cm. I denne ble det lagt 150 kg sandsekker og tilsatt 5 liter vann. På dag 8 tilsettes ytterligere 5 liter vann. På dag 16 ble kisten løftet og utsatt for sterk fysisk behandling. Dette resulterte i minimal linjevridning, men ingen brudd, og ingen synlige væskeuttak.

Ytterligere testing

En oppredd kiste ble lagt på lekter med støtter under hver endegavl, slik at det er et fritt spenn på 200 cm. I denne ble det lagt 150 kg sandsekker og tilsatt 5 liter vann. På dag 8 tilsettes ytterligere 5 liter vann. På dag 16 ble kisten løftet og utsatt for sterk fysisk behandling. Dette resulterte i minimal linjevridning, men ingen brudd, og ingen synlige væskeuttak.

Statisk trykktest

Testing av kistene ble gjort ved å feste en enkelt last til bunnen eller lokket på kistene. Dette ble gjort via en hydraulisk sylinder, en treplanke, og gjennom en Ø75 mm stålplate.

Belastningen ble påført med en konstant deformasjonshastighet (oljestrøm til sylinder). Ved testing av bunn og lokk sto kistene under prøvene på 4 treklosser, plassert under hvert kistehjørne.

Image

Impact test

En 30 kg tung skinnveske, Ø300 mm, fylt med Ø3 mm glasskuler, slippes fra stigende høyder til støt mot kistelokket og bunnen. Ved testing av lokk sto kistene på betonggulv, og ble dermed støttet langs alle fire sider gjennom hele testen.

Ved testing av bunnen sto kistene under prøvene på 4 treklosser, plassert under hvert kistehjørne

Image