Det flade kistelåg er ikke kun design

Det flade kistelåg er ikke kun design

Design med mening

Hvordan ser en værdig og bæredygtig standardkiste ud, som indeholder præcist den mængde materiale der er nødvendig, og som kan fremstilles ved kendte processer?

Svaret er en minimalistisk og elegant kiste på blot 12 kg, som bryder med traditioner om hvælvede kistelåg og ornamenter, og som udfordrer vores materialenormer. 

Design og materiale er vigtigt fordi:

  • Mængde og type af materiale opfylder det præcise behov til brændværdi. Derved undgås at brænde unødige mængder træ af, og der opnås en historisk lav vægt. 
  • Pladens papirliner har en styrke som muliggør udskæring af underdelen i ét stykke. Hermed elimineres traditionelle energitunge produktionsprocesser til samling og efterbehandling.
  • Pladens papirliner fjerner behovet for efterfølgende ressourcetung finishbehandling. 
  • Pladematerialet er FSC certificeret, hvilket blandt andet betyder at der ikke fældes mere træ end skoven kan nå at reproducere.

Papir og miljø

I gamle dage brugte man 100.000 liter vand for hvert ton papir, man producerede. Vandet blev dengang forurenet af klor, som man brugte til at blege papiret med - og som er en gift for dyr og planter. I dag er det noget helt andet. I dag løber vandet i et lukket system, som papirfabrikken renser og bruger igen og igen, så det ikke forurener. Samtidig har man fundet ud af at blege papir uden klor ECF (Elemental Chlorine Free. Den kemiske proces er den samme som benyttes til hårblegning hos f.eks. frisører). Teknikken er fri for elementær klorgas uden dannelse af dioxiner og dioxinlignende forbindelser (kræftfremkaldende stoffer). Tilsammen har det gjort, at papirfabrikker i dag forurener meget lidt.